Носиоци "0" лиценце:

Братимир Лачковић
Војин Јовановић
Владимир Вајдић
Драган Медуловић
Горан Пауновић
Родољуб Јанковић
Десанка Ђорђевић
Владан Обадић
Мирко Мутапчић
Иван Камџијаш
Живојин Миљковић
Драгослав Џаџевић
Славица Михаиловић
Бранко Мастиловић
Драган Мићић
Драгољуб Шарковић
Биљана Коњевић
Славко Пановић
Милорад Лонић
Верослава Ристић
Мирјана Нешковић
Властимир Вељовић
Дајана Костић
Никола Вранеш
Александар Смрекић
Дејан Трифуновић
Љубомир Вујчин
Слободанка Рац
Звездан Ђурић