О нама
Насловна Насловна Лиценце Лиценце Приступница Приступница Руководство Руководство Координатори Координатори Чланови Чланови Самостални стручњаци Самостални стручњаци О нама О нама Документа Документа Анкета Анкета Удружење кореографа  народних игара Србије репрезентативно удружење у култури
Гандијева 198, 11070 Нови Београд, Тел: 064 2711388, 064 1130735  Факс: +381 (11) 318 4174
Адреса: УКНИС Гандијева 198 11070 Нови Београд Tел: +381 (64) 2711-388         +381 (64) 1130-735 факс: +381 (11) 318 4174 Председник Горан Пауновић, Тел:  +381 (065) 2003502 Председник Суда части Иван Камџијаш, Тел:+381 (64) 845 26 27 Председник управног одбора Драган Пантелић, Тел: +381 (64)2711388 Секретар удружења Бунчић Дејан Тел: +381 (64) 1130 735 E-mail:uknis@uknis.rs
У циљу правилне и објективне потребе за очувањем наше народне традиције и културе, Удружење кореографа, са стручним комисијама, се стара:  Да кореографи првенствено зналачки раде на свему што је естетској теорији значајно, водећи рачина о приступу и емотивном утиску.  Да употпуњују своја знања за играчким приказима на сцени у складу са нашом народном традицијом.  Да усавршавају сопствену уметничку индивидуалност и кореографску концепцију.  Да пружају стручну и организациону помоћ млађим колегама.  Ради остваривања својих циљева Удружење кореографа успоставља контакте и сарађује са другим стручним, научним, образовним и сличним удружењима и организацијама у земљи и инпостранству.  Удружење може приступити и међународним удружењима сличне делатности, о чему одлуку доноси Управни одбор.
О нама О нама