П Р И С Т У П Н И Ц А на добровољној основи у чланство Удружења кореографа народних игара Србије Чланови Удружења кореографа могу бити: професионални кореографи народних игара, кореографи народних игара аматери, истакнути играчи народних игара који покажу интерес и жељу, а имају афинитет да се баве кореографисањем народних игара. Одлуку о пријему у чланство и искључењу из чланства Удружења кореографа, доноси Управни одбор а на предлог стручне комисије. Чланови Удружења кореографа обавезни су: да активно у чествују у раду Удружења кореографа, да се придржавају планова и програма које утврди Управни одбор, да се придржавају Статута, да редовно изваршавају обавезе и задатке које им буду поверили надлежни оргхани Удружења кореографа. Да учествују у свим заједничким акцијама од општег интереса за Удружење кореографа. ПОПУНИТЕ ОВДЕ Одлуком управног одбора на седници одржаној 01.04.2012. утврђено је да годишња чланариана износи 3000,00 динара а да захтев ѕа обраду података за лиценцу износи 5000,00 динара и да уплате треба извршити на рачун 205-98822-54, прималац „УКНИС“ Београд са назначеном сврхом уплате коју извршавате.
Приступница
Удружење кореографа  народних игара Србије репрезентативно удружење у култури
Гандијева 198, 11070 Нови Београд, Тел: 064 2711388, 064 1130735  Факс: +381 (11) 318 4174
Насловна Насловна Лиценце Лиценце Приступница Приступница Руководство Руководство Координатори Координатори Чланови Чланови Самостални стручњаци Самостални стручњаци О нама О нама Документа Документа Анкета Анкета s УДРУЖЕЊЕ КОРЕОГРАФА   НАРОДНИХ ИГАРА СРБИЈЕ УКНИС РЕПРЕЗЕНТАТИВНО УДРУЖЕЊЕ У КУЛТУРИ УДРУЖЕЊЕ КОРЕОГРАФА   НАРОДНИХ ИГАРА СРБИЈЕ УКНИС РЕПРЕЗЕНТАТИВНО УДРУЖЕЊЕ У КУЛТУРИ УДРУЖЕЊЕ КОРЕОГРАФА   НАРОДНИХ ИГАРА СРБИЈЕ УКНИС РЕПРЕЗЕНТАТИВНО УДРУЖЕЊЕ У КУЛТУРИ Приступница Приступница